Kontaktujte nás
Mailto: info@airlive.com
Mailto: info@airlive.com
Záruční politika
Společnost OvisLink Corp. garantuje, že každý AirLive produkt bude bez závad a pokud bude používán v souladu s Manuálem, bude spolehlivý. Pokud se projeví u produktu závada v záruční době, technická podpora společnosti OvisLink corp. je připravena pomoci. Pokud je třeba product vrátit, přiložte dokumenty o nákupu.
 
Záruční doba
 
Warranty period All Country
2 years*
* Od odeslání produktu z Taiwanu.
RMA Politika
Všechny požadavky na vyřešení reklamací (RMA) musí být poslány mailem s Reklamačním formulářem. Ten si můžete stáhnout z naší webové stránky RMA formulář v PDF nebo Excel. formátu Použitím tohoto formuláře, který vyplníte co nejpřesněji včetne čísel produktů, počtu kusů, infromací o kupujícím, kontakt, sériová čísta atd. OvisLink Corp. si vyhrazuje právo nevystavit RMA číslo pokud tyto informace chybí v žádosti.
 
Důležité: Tyto informace o online RMA jsou pouze pro autorizované distributory společnosti OvisLink Corp. ne pro konečně uživatele, kteří musí řešit reklamace dle platných zákonů v jejich zemi přes svého distributor/dealera nebo obchod, kde si product zakoupili.
 
RMA oddělení vystaví číslo RMA emailem do druhého dne od obdržení formuláře řádně vyplněného. RMA číslo je platné po dobu 30ti dnů od vystavení.
 
Prosím kontaktujte nás emailem nebo jiným způsobem pokud chcete znát informace o řešení RMA.
 
OvisLink Corp. zašle vyřešené reklamace v době mezi 7 - 21 dny po obdržení RMA prodktů, které k nám zašlete na základě jednoduchého postupu popsaného zde:
 
1. Napište ke každému produktu o jakou závadu se jedná a zašlete info a RMA formulář firmě OvisLink Corp..
Všechny potřebná pole RMA formuláře musí být vyplněna.
Podepište reklamační formulář, pak bude vystaveno RMA#
 
2. OvisLink Corp. vystaví číslo RMA# do dalšího pracovního dne od obdržení RMA požadavku
 
3. Zákazníci zašlou produkty na reklamaci do společnosti OvisLink Corp..
 
Dopravní náklady jsou hrazeny klientem pokud není jinak dohodnuto ve smlouvě. V opačném případě bude dopravné účtováno odesílateli.
RMA číslo musí být uvedeno na krabicích a dokumentaci, pokud nebude uvedeno, zdrží se process vyřízení reklamace.
Všechny produkty by měly být vráceny s originálním obalem a obsahovat instalační manuály, power adaptéry, kabely atd. Pokud jsou zasílány jen náhradní díly, je třeba je zabalit, aby nebyly při přepravě poškozeny.
Komponenty budou zaslány po opravě nebo výměně zpět.
Balení musí korespondovat s RMA formulářem, jinak opět může dojít ke zdržení vyřízení reklamace.
Pokud produkty nejsou vráceny kompletně dle pokynů výše, může být účtován manipulační poplatek.
 
4. OvisLink Corp. opraví/vymění RMA produkty v době mezi 7-21 dnů od obdržení zásilky v případě správného vyplnění dokadů.
 
Pokud jsou produkty zaslané na reklamaci v záruční době a už nejsou k dispozici, společnost OvisLink Corp. si vyhrazuje právo je nahradit podobným poduktem nebo vystavit dobropis na stejnou cenu, která byla za produkt zaplacena.
 
Supports
CLICK HERE to Support CLICK HERE to Support CLICK HERE to Support